Miana Játékszabályzat

Felhívás szövege


Szeretnénk ha megosztanátok velünk a legszebb emlékeiteket az érettségizős éveitekből.
Hozzászólásban várjuk a képeiteket, sok szerencsét!
A játék időtartama:
2021 Május 12-19
Sorsolás 2021 Május 20 Csütörtök!
A beküldött fotók között kisorsolunk egy szerencsést, aki Egyedi Miana cipőt, Miana táska, pénztárca szettet nyerhet
A nyertesnek személyesen viszük ki az ajándékokat és videós interjút is készítünk vele.


Részletes szabályzat

Miana.hu oldalt üzemeltető Markasbolt.hu Kft. nyereményjáték játékszabályzata

Szervező: A Markasbolt.hu Kft. (5300 Karcag, Bethlen Gábor utca 2.)
(a továbbiakban: „Webshop”)
A játék helye: markasbolt.hu weboldal
 

2021 Május 11-18 Sorsolás 2021 Május 19 Szerda!
 Nyeremény: egyedi Miana cipő-táska-pénztárca szettet.
Nyertesek értesítése: a nyerteseknek 5 munkanapon belül kell jelentkeznie a markasbolt.hu  Facebook oldalán kell jelentkeznie, üzenetben vagy telefonon a 30/543 0 543 as telefonszámon.

0.    A nyertes vállalja a videós interjúban való szereplést, tudatában annak hogy az a Markasbolt.hu közösségi média oldalaink közzé lesz téve részben vagy egészben.
1.    A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Webshop tagjait, a Webshop munkatársait, valamint közeli hozzátartozóikat.
2.    A Játékban résztvevők jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
3.    A Játék a résztvevők számára ingyenes, nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, vagy egyéb, pénzügyi feltétellel.
4.    A Játékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki lájkolja a markasbolt.hu Instagram oldalán kommentel a játék posztja alatt. A játékban csak belföldi magányszemélyek vehetnek részt. A Játékban minden teljes értékű kommentelő bekerül a sorsolásba. A teljes értékű kommentelő követi a Instagram oldalt, és kommentben elküldi a nyereményjáték által meghatározott választ.
5.    Kivételes esetben a Szervező eltérhet a sorsolás időpontjától, bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezése esetén; erről a sorsolás előtt tájékoztatás történik a Webshop oldalán. A sorsolás elmaradhat, amennyiben nem érkezik egyetlen teljes értékű kommentelő sem, illetve egyéb, a Webshop kívül álló okok miatt is.
6.    A sorsolás a Free Instagram Pitcker and Giveaways (https://app-sorteos.com/en)nevű, az interneten elérhető alkalmazással történik, amely egy regisztráció nélkül használható program, ami nem ment el adatokat. A program nem befolyásolható, és a játékos nevét véletlenszerűen választja ki.
7.    A nyertes nevét Instagramon keresztül közöljük, így aki részt vesz a játékban, az hozzájárulását adja nevének közléséhez. A nyertes kiválasztása elmaradhat a 6. pontban említett alkalmakkor. A nyertes, nyereményével rögzítésre kerül egy adattárban, a visszakövethetőség érdekében.
8.    Az átvétel feltétele, hogy a nyertes beküldje az adatait, mely adat továbbításra kerül a Webshop ügyfélszolgálata számára. A magyar reklámtörvény (2008.évi XLVIII. tv.) értelmében el kell kérnünk postai elérhetőségedet is, amelyet a vonatkozó adatvédelmi törvény szerint bizalmasan kezelünk. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.
9.    A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget a sorsolást követő 5 napon belül, és a nyeremény érvényesítése/átvétele/igénybevétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyeremény nyerteshez való eljuttatásáról a Szervező gondoskodik.
10.    A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, valamint a Játékosok által megadott elérhetőségek hiányosságából/hibájából adódó problémákért (pl. névelírás, hibás e-mail cím, rossz postacím, stb.) a Webshop felelősséget nem vállal.
11.    A Webshop kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igény vonatkozásában, a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Webshop továbbá nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Webshop hivatalos oldala, levelezőrendszere, a játék oldala rajta kívül álló okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik.
12.    A Webshop fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
13.    A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Webshop számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Webshop a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
14.    Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a Webshop adatbázisába bekerüljön és azokat minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége során marketing célú hírlevél küldésére felhasználjon – mindaddig, amíg a Játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Webshop számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát a Webshop kézhez nem veszi. A Webshop második fél számára a megadott adatokat nem szolgáltatja ki, és a Személyes Adatok Kezelésére vonatkozó törvényi előírásokat betartja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
15.    A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.
16.    A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetőek: info@markasbolt.hu
17.   A nyereményt csak a nyertesnek és nem az általa megjelölt személynek adjuk át személyesen!